Instrukce pro účastníky

1. Vstup do klubu Kotelna je od 18 let.

2. Během akce není povoleno pořizovat jakýkoli obrazový záznam, focení zajišťují naši akreditovaní fotografové.

3. Účastníci jsou povinni dbát instrukcí pořadatelů a chovat se ohleduplně jak k prostorám tak ostatním účastníkům.

4. V klubu je zakázáno konzumovat vlastní přinesené potraviny a nápoje.

5. V prostorách klubu je zakázáno kouřit, kromě vyznačeného prostoru pro kuřáky.

6. Na akci není povoleno užívat omamné či psychoaktivní látky, vyjma alkoholu, tabáku a kofeinu.

7. Vstup se živými zvířaty není povolen.

8. Organizátoři si vyhrazují právo vykázat či nevpustit.

nevhodně se chovající návštěvníky.

9. Do klubu Kotelna je zakázáno vnášet zbraně a další nebezpečné předměty či látky.

10. Pořadatelé neručí za ztracené či odcizené věci v průběhu akce.

 

Předem děkujeme za respektování těchto pravidel.
Váš team ErotiCon